Ετήσια Γενική Συνέλευση της ITRA - ITRA GENERAL ASSEMBLY / Badia Prataglia Trail World Championships

Από 23 Ιουν 2017

Την Κυριακή 11 Ιουνίου μου δόθηκε η ευκαιρία να παρευρεθώ στην ετήσια γενική συνέλευση της ITRA (Ιnternational Τrail Running Association) ως εκπρόσωπος των Ελλήνων αθλητών, στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Trail Running που πραγματοποιήθηκε στην Badia Prataglia, Ιταλία.

Πριν ξεκινήσω να αναφέρω λίγα λόγια για την ιστορία της ITRA..

 • Σεπτέμβριος 2012: Πρώτο συνέδριο στο Courmayeur.
 • Αύγουστος 2013: Δημιουργία ITRA
 • Mάρτιος 2015: Πρώτες εκλογές - 44 εκπρόσωποι χωρών (29 διοργανωτές, 15 αθλητές), συντονιστική επιτροπή με 20 μέλη από 13 χώρες.
 • Οκτώβριος 2016: Δημιουργία νέου καταστατικού.
 • Μάιος 2017: Δεύτερες εκλογές - 86 εκπρόσωποι χωρών (33 διοργανωτές, 53 αθλητές)


Αυτή την στιγμή η ITRA αριθμεί 855 μέλη διοργανωτές από 78 χώρες, 2970 μέλη αθλητές από 83 χώρες και 14 μέλη από διεθνείς ομοσπονδίες (μεταξύ των οποίων Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ κλπ). Επίσης έχει περίπου 30.600 μέλη αθλητές με free account (δλδ με περιορισμένες δυνατότητες κλπ περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνδρομές υπάρχουν στο http://www.i-tra.org/page/327/Our_benefits.html)

Επιτροπές της ITRA

 • Υγιεινής και ασφάλειας
 • Περιβάλλοντος
 • Διεθνών αθλητών
 • Επικοινωνίας
 • Ποιότητας
 • Αξιολόγησης αγώνων


Το βασικό όραμα της ΙΤRA είναι να αναπτύξει το Trail Running παγκοσμίως σύμφωνα με τις παρακάτω αξίες:

 • Αυθεντικότητα - Authenticity
 • Ταπεινότητα - Humility
 • Fair-play
 • Δικαιοσύνη - Equity
 • Σεβασμός (σεβασμός για τους άλλους, τον εαυτό σου και το περιβάλλον) - Respect
 • Αλληλεγγύη - Solidarity


Εδώ θα ήθελα να επισημάνω τον ορισμό του Trail Running όπως αυτός αναγνωρίστηκε και από την IAAF τον Αύγουστο του 2015 ο οποίος είναι «Trail-running is a pedestrian race open to all, in a natural environment (mountain, desert, forest, plain…) with minimal possible paved or asphalt road (which should not exceed 20% of the total course)» δηλαδή «Trail-running είναι ένας αγώνας πεζών ανοιχτός σε όλους, σε ένα φυσικό περιβάλλον (βουνό, έρημο, δάσος, πεδιάδα ...) με ελάχιστο δυνατό πλακόστρωτο ή ασφαλτοστρωμένο δρόμο (που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής διαδρομής)»

 

 

Ετήσια συνέλευση

1ο Μέρος (Διαδικαστικά)

 • Ομόφωνη Έγκριση απολογισμού 2016 και έγκριση του προϋπολογισμού για το 2017, ο οποίος μάλιστα προβλέπει σημαντική αύξηση των μελών (10% για διοργανωτές και 140% για αθλητές)
 • On line Εκλογές της νέας συντονιστικής επιτροπής αποτελούμενης από 8 μέλη από διοργανωτές, 4 μέλη από αθλητές, 8 μέλη από διεθνείς ομοσπονδίες, και 2 ιδρυτικά μέλη κλπ (Οι εκλογές τελικά δεν έγιναν λόγω τεχνικού προβλήματος της διαδικτυακής πλατφόρμας και θα πραγματοποιηθούν εκ νέου 20-22 Ιουνίου).
 • Αλλαγή του καταστατικού όσον αφορά την έδρα της ITRA η οποία μεταφέρεται εκ νέου στην Ελβετία όπου και αρχικά ήταν.


2ο Μέρος (Απολογισμοί και δράσεις των επι μέρους επιτροπών της ITRA)

 • Επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας: 11 μέλη (4 Γιατροί, και 7 φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές κλπ). Οι στόχοι αυτής της επιτροπής είναι η προστασία της υγείας των αθλητών, η εκπαίδευση και πρόληψη, η ιατρική έρευνα και η εφαρμογή πολιτικής υγείας για του αθλητές.
  • Οι κατευθυντήριες γραμμές της ITRA για την ασφάλεια των αγώνων τους οποίους κάθε διοργανωτής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη φαίνονται αναλυτικά στο http://www.i-tra.org/documents/security_guidelines/Security_Guidelines_ITRA_EN.pdf
  • Η εφαρμογή πολιτικής υγείας για του αθλητές της ITRA γίνεται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Athletes for Transparency (ΑFT) ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία δέκα χρόνια και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως WADA, NADO’s (πχ ΕΣΚΑΝ) και Διεθνείς ομοσπονδίες. Επίσης η ITRA συνεργάζεται με την Ultra Sports Science, Salomon, Columbia, UTMB, Western States, Marathon Mont Blanc και με τους elite άνδρες και γυναίκες της κατάταξης της (περίπου 15 αθλητές). Εν συντομία η ITRA και οι διοργανωτές σε συνεργασία με τους αθλητές δημιουργούν ένα μητρώο βιοχημικών αναλύσεων (30 ημέρες και μια ημέρα πριν τον αγώνα), το οποίο όμως δεν είχε να κάνει με anti doping αλλά με το πώς μεταβάλλονται οι διάφορες παράμετροι και πως αυτό μπορεί να είναι προς όφελος του αθλητή και του εκάστοτε διοργανωτή ώστε να ανιχνεύσουν τυχόν ανωμαλίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στην υγεία του αθλητή εάν αυτος συμμετάσχει στον αγώνα, έτσι πχ οι διοργανωτές θα μπορούσαν να αποτρέψουν την συμμέτοχη του στον αγώνα για λόγους ασφαλείας της υγείας του ιδίου του αθλητή. H νέα πολιτική υγείας των αθλητών (quartz program) θα γίνει υποχρεωτική για τους πρώτους 20 άνδρες και γυναίκες της κατάταξης της ITRA.
  • Δημιουργία video clips της ασφάλεια των αγώνων, και ειδικού ερωτηματολογίου προς του διοργανωτές το οποίο θα υποβάλλεται στη ITRA κατά την φάση αξιολόγησης του αγώνα.
 • Επιτροπή Διεθνών αθλητών:
  • Δημιουργία “ITRA Performance Index” (o οποίος θα δείχνει την μέγιστη ταχύτητα του κάθε αθλητή και θα βασίζεται στις 5 καλύτερες επιδόσεις μέσα σε διάστημα 36 μηνών, θα είναι ανεξάρτητος αποτελεσμάτων και ενδεχομένως θα λαμβάνει υπόψη εκτός από την απόσταση και τον χρόνο το είδος του εδάφους, την τεχνικότητα του τερεν, τον καιρο και το υψόμετρο). Εδώ να αναφέρω ότι η database της ITRA αριθμεί περίπου 917.000 χρόνους αθλητών από 11400 αγώνες.
  • Αξιολόγηση σύμφωνα με την μεθοδολογία της ITRA που είναι πάνω κάτω σε όλους γνωστή και είχε αναλυθεί εκτενώς στο παρελθόν από της ιστοσελίδα σας (οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτό το τεχνικο κομμάτι). Για το 2016 αξιολογήθηκαν 2200 αγώνες.
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος: Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και ανακύκλωσης προς του διοργανωτές.
 • Επιτροπή Ποιότητας Αγώνων: Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης των αγώνων από τους αθλητές στους διοργανωτές. Η αξιολόγηση θα γίνεται για τα τρία στάδια του κάθε αγώνα δηλαδή πριν (πχ πληρωμή, εγγραφή, παραλαβή νούμερων, παροχές κλπ), κατά την διάρκεια (τροφοδοσία, σηματοδότηση, ποιότητα οδοστρώματος κλπ), και μετα (παροχές πρωτων βοηθειών, αποτελέσματα, οδικές μεταφορές, μετάλλιο κλπ). Η αξιολόγηση θα είναι τετραβάθμια από τους αθλητές και το αποτέλεσμα πενταβάθμιο για τον διοργανωτή. Η ITRA θα αξιολογεί σχετικά με τα ερωτηματολόγια που θα συγκεντρώνει την κάθε διοργάνωση με σχετικο logo, το οποίο μετά θα αποτελεί ίσως και κριτήριο επιλογής από τον εκάστοτε αγωνιζόμενο για το ποιος αγώνες είναι συγκριτικά καλύτερος από κάποιον άλλον ούτως ώστε να τον επιλέξει. 


3ο Μέρος (Διεθνείς σχέσεις)

 • Παγκόσμια Πρωταθλήματα Trail Running: 2007 Houston, USA (12 ομάδες, 33 αθλητές) - 2009 Serre Chevalier, France (18 ομάδες, 46 αθλητές) - 2011 Coonemara, Ireland (20 ομάδες, 97 αθλητές) – 2013 Conwy, Wales (18 ομάδες, 118 αθλητές) – 2015 Annecy, France (37 ομάδες, 263 αθλητές) – 2016 Geres, Portugal (37 ομάδες, 256 αθλητές) - 2017, Badia Prataglia, Italy (39 ομάδες, 287 αθλητές) - 2018 Penyagolosa, Spain.
 • Συνεργασία με IAU (International Association of Ultrarunners): Έναρξη συνεργασίας το 2015. Από κοινού διοργάνωση των παγκόσμιών πρωταθλημάτων Trail Running από 2016 και μετά, με την IAU να αναλαμβάνει το διοικητικό κομμάτι, τα οικονομικά, το πρωτόκολλο, τις μεταφορές και την διαμονή και την ITRA να αναλαμβάνει την επικοινωνία και το τεχνικό κομμάτι της διοργάνωσης. Από κοινού θα παρθούν αποφάσεις σχετικά με την συχνότητα των μελλοντικών παγκοσμίων πρωταθλημάτων καθώς επίσης και για τις αποσπάσεις αυτών. Επίσης ενέχεται να υπάρξουν και ηπειρωτικά πρωταθλήματα.
 • Συνεργασία με IAΑF (International Association of Athletics Federations): Ιανουάριος 2014, δημιουργία κλάδου trail running στην IAAF. Νοέμβριος 2014, συνεργασία IAAF με ITRA για δημιουργία κοινων καταστατικών. Ιανουάριος 2015, η ITRA προτείνει τον ορισμό του trail running στην IAAF. Αύγουστος 2015, η ΙAAF αναγνωρίζει το ορισμό της ITRA για το trail running. Αύγουστος 2016, η ΙAAF αναγνωρίζει την ITRA. Οκτώβριος 2016, νέα καταστατικά προτάθηκαν από την ITRA στην IAAF.Badia Prataglia Trail World Championships

Επιγραμματικά να αναφερθώ και στους αγώνες που έλαβαν χώρα την Βadia Prataglia στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Άρτια διοργανωμένοι όλοι οι αγώνες (80k 4400D+, 50k 3000 D+, 24k 1500 D+, 13k 700 D+) από κάθε άποψη δηλαδή πλούσιο pasta party με τελετή έναρξης, άρτια σηματοδότηση των μονοπατιών με πάρα πολλούς εθελοντές, πλούσιοι σταθμοί τροφοδοσίας, ντουζιέρες με αποδυτήρια στον τερματισμό, πλούσιο γεύμα αποκατάστασης (με μπύρα! και το τυπικό Ιταλικό γλυκό πάστα φλώρα - όπως συνηθίζουμε να την λέμε στην Ελλάδα - που υπήρχε παρεμπιπτόντως και σε όλους τους σταθμούς τροφοδοσίας) και τελετή λήξης των αγώνων. Οι παροχές περιλάμβαναν επίσης τα γνωστά δηλαδή τεχνικό μπλουζάκι, μπάρα, τζελάκι, παγούρι των χορηγών και ένα ιδιαίτερο μετάλλιο τερματισμού. Το μοναδικό αρνητικό ήταν ότι αν δεν είχες προνοήσει εξ αρχής να βγάλεις RunCard (από Federazione Italiana Di Athletica Leggera) θα καθυστερούσες πολύ για την έκδοση της επί τόπου, κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό αν θέλεις να συμμετάσχεις σε αγώνες στην Ιταλία.

Οι Ελληνικές συμμετοχές στους παραπάνω αγώνες ήταν αυτές του Παντελή Kαμπαξή και Παναγιώτη Ιωαννίδη στον Αγώνα των 50k (3000 D+) του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς επίσης και του υπογράφοντος και της Μαρούσας Φίκια στον αγώνα των 24k (1500D+).
Για την ιστορία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πρώτη ομάδα στους άνδρες ήταν αυτή της Ισπανίας (2η Γαλλία, 3η ΗΠΑ), ενώ στις γυναίκες αυτή της Γαλλίας (2η Ιταλία, 3η Ισπανία).

 

Στο ατομικό στους άνδρες πρώτος ήταν ο γνωστός σε όλους Hernando Luis Alberto (2ος Clemente Cristofer, 3ος Fleureton Cedric), ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Roche Adeline (2η Ferrato Amandine, 3η Rampazzo Silvia)


Νικόλαος Ζάνας
ITRA Greece Runners Representative

Nikos Zanas

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιτέα, είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, με MSc στα Οικονομικά, και κάτοικος Αθηνών από το 2009. Ο πρώτος του αγώνας δρόμου ήταν ο μαραθώνιος της Αθήνας το 2006, ενώ ο πρώτος του αγώνας βουνού το 2007. Η επαφή του όμως με το βουνό τον κέρδισε και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμους αγώνες ορεινού τρεξίματος όλων των αποστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα συμμετέχει τόσο σε αγώνες δρόμου, όσο και σε αγώνες τριάθλου. Η αγάπη του για το Ορεινό Τρέξιμο τον οδήγησε στην εκλογή ως εκπροσώπου των Ελλήνων Αθλητών στην ITRA (International Trail Running Association) στις εκλογές του Μαἵου του 2017.

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Latest Tweets

"Πήλιο: Ένας παράδεισος βουνού και θάλασσας", το νεο άρθρο του @Advendure_Net και της Ελένης Αλεξίου μας ταξιδεύει… https://t.co/2tsVzKZLeN
"Χάρτες Ανάβαση: Ζαγόρι - Βάλια Κάλντα - Μέτσοβο με τα ίχνη των Zagori & Metsovo race", διαβάστε την παρουσίαση από… https://t.co/jq8hC2jWvF
"Όλυμπος: Bardotka - Μια διαδρομή περιπέτειας στον Γομαρόσταλο και τη Κόψη Ναούμ": https://t.co/HITs1yUMVM https://t.co/nm9MhWVcIC
Follow Advendure on Twitter

Post Gallery

Μπατόν πεζοπορίας COBER

Όλυμπος: Bardotka - Μια διαδρομή περιπέτειας στον Γομαρόσταλο και τη Κόψη Ναούμ!

Νέα Software Updates Smartwatch Suunto 7, ρολογιών Suunto 9, Suunto 5, Suunto 3 & Suunto App!

Ultra Ursa Trail 2020: Ένα υπέροχο photostory!

La Sportiva store στην Κάλυμνο!

Η αρκούδα της καρδιάς μας!

Swiss Peaks Trail: ultra διέξοδος με ελληνικό ενδιαφέρον!

Power Bank Nitecore NB10000 Carbon Fiber: Πολύτιμος ενεργειακός “σύντροφος” στα μονοπάτια!

O Pau Capell δεν κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ διαδρομής του UTMB!

Αγώνες τρεξίματος: Πόσο «αποστειρωμένους» τους θέλουμε;

Ολοκληρώθηκε το HELLASTREK / Save Greek Mountains

Τα ρεκόρ γίνονται για να σπάνε … η μήπως όχι όλα;